Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Władze Stowarzyszenia LGD

„Kraina Dolnego Powiśla”


SKŁAD ZARZĄDU


Prezes

Wojciech Cymerys

Księgowa

Bożena Chabowska

członek zarządu

Jolanta Szewczun

członek zarządu

Wiesław Kaźmierski

członek zarządu

Kaziemierz Kulecki

członek zarządu

Leszek Tabor

członek zarządu

Marek Turlej

członek zarządu

Elżbieta Domańska


SKŁAD RADY


Przewodniczący

Sebastian Szota

V-ce Przewodnicząca

Dobrosława Frączek

Ewa Ruczyńska

Jakub Gossa

Andrzej Płóciennik

Bogusław Pietrzak

Anna Kopacz

Zofia Wojcinowicz

Danuta Wójcik

Zdzisław Chmielewski

Jadwiga Sołdaczuk

Justyna Paździoch

Maria Pałkowska- Rybicka

Ewa Siecińska

Jadwiga Michalczyk


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:


Przewodniczący

Henryk Połom

Barbara Job

Magdalena Wasiewicz

Zdzisław Piecek

Adam Karaś

Kontakt