PROW 2014 - 2020
FacebookEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

PROW 2014 - 2020

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ STRATEGII...

23 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Zarząd Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla" podpisał umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej

Harmonogram planowanych naborów w ramach...

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD "Kraina Dolnego Powiśla"

Więcej

LSR 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że jako Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zostaliśmy wybrani przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020. Jesteśmy dumni i gratulujemy mieszkańcom, którzy...

Więcej

Konsultacje społeczne założeń LSR na...

Od 07.12.2015 r trwać będą konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD dotyczące założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje dotyczyć będą: - diagnozy obszaru, - planu komunikacji, - kryterii wyboru operacji, - celów i wskaźników Serdecznie zapraszamy...

Więcej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla- 14.12.2015 zgodnie z Uchwałą nr 21/2015 Zarządu Stowarzyszenia Krainy Dolnego Powiśla z dnia 19 listopada 2015 roku zwołuje II Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Dolnego Powiśla, które...

Więcej

Spotkanie dotyczące LSR 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” w dniu 26.11.2015 roku spotkało się w Sztumie z sołtysami tej gminy.

Więcej

ANALIZA SWOT

Szanowni Państwo, W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, wspólnie dokonaliśmy diagnozy obszaru i analizy SWOT. Teraz chcielibyśmy skonsultować z Państwem wypracowany materiał. Zapraszamy zatem do wyrażania swoich opini i zgłaszania ewentualnych uwag

Więcej

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020...

Szanowni Państwo, zakończyliśmy kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Od jesieni ubiegłego roku prowadziliśmy prace nad budową nowej Strategii, w ramach których odbyliśmy spotkania branżowe, otwarte spotkania z mieszkańcami, warsztaty z grupą roboczą ds....

Więcej

Diagnoza społeczna wśród młodzieży

Wykonanie poprzez innowacyjne metody i narzędzia planowania strategicznego diagnozy społecznej wśród młodych osób zamieszkujących powiat sztumski w celu uspołecznienia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Dolnego Powiśla" na lata 2014-2020

Więcej

Plan właczenia społeczności lokalnej

Przygotowanie LSR w oparciu o partycypacyjne metody z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację kosultacji społecznych we wszystkich pięciu gminach powiatu sztumskiego (Dzierzgoń, Sztum, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie). W ramach konsultacji w każdej z w/w Gmin przeprowadzona...

Więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kontakt